Imagery Offset Database

18th of May

Branko Kokanovic in Србија: Kraljevo
Filter by author, area
Војводе Мишића, Борачко насеље, Краљево, Град Краљево, Рашки управни округ, Централна Србија, 36000, Србија

An imagery offset of 2.2 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-18
Kraljevo

14th of May

Branko Kokanovic in Србија: Konculj
Filter by author, area
Кончуљ, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, Србија

An imagery offset of 4.1 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-14
Konculj
Branko Kokanovic in Србија: Konculj
Filter by author, area
Кончуљ, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, Србија

An imagery offset of 4.1 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-14
Konculj
Branko Kokanovic in Србија: Klinovac
Filter by author, area
Клиновац, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, Србија

An imagery offset of 7.3 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-14
Klinovac
Branko Kokanovic in Србија: Karadnik
Filter by author, area
258, Давидовац, Карадник, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, Србија

An imagery offset of 2.9 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-14
Karadnik
Branko Kokanovic in Србија: Bujanovac - sela
Filter by author, area
Пртенци, Старац, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, Србија

An imagery offset of 8.9 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-14
Bujanovac - sela

13th of May

Branko Kokanovic in Србија: Bujanovac
Filter by author, area
Драгољуба Димковића, Бујановац, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, 17520, Србија

An imagery offset of 3.0 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-13
Bujanovac
Branko Kokanovic in Србија: Bujanovic
Filter by author, area
Јосифа Јањића, Бујановац, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, 17520, Србија

An imagery offset of 3.0 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-13
Bujanovic
Branko Kokanovic in Србија: Bujanovac
Filter by author, area
Карађорђа Петровића, Бујановац, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, 17520, Србија

An imagery offset of 2.9 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-13
Bujanovac
Branko Kokanovic in Србија: Bujanovac
Filter by author, area
Александра Станковића, Бујановац, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, 17520, Србија

An imagery offset of 2.9 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-13
Bujanovac
Branko Kokanovic in Србија: Bustranje
Filter by author, area
Буштрање, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, Србија

An imagery offset of 8.1 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-13
Bustranje
Branko Kokanovic in Србија: Brnjare
Filter by author, area
Брњаре, Општина Бујановац, Пчињски управни округ, Централна Србија, Србија

An imagery offset of 8.1 m
Imagery: services.digitalglobe.com/earthservice/tmsaccess/tms/1.0.0/DigitalGlobe:ImageryTileService@EPSG:3857@jpg
Created by Branko Kokanovic on 2023-05-13
Brnjare
Next page